STRATÉGIAI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE   1066 Budapest, Teréz krt. 38.   +36 1 438 0836   stratosz@stratosz.hu   http://www.stratosz.hu
BEMUTATKOZÁS A   STRATOSZ   Stratégiai   és   Közszolgáltató   Társaságok   Országos   Szövetsége   néven   1994-ben   alakult   meg,   mint   a   stratégiai   jelentőségű   és   közszolgáltató vállalatok (távközlés, közúti és vasúti közlekedés, energia, vízgazdálkodás, média, stb.) országos gazdasági érdekképviselete. A   STRATOSZ   létrehozását   az   tette   időszerűvé   és   szükségessé,   hogy   az   ország   gazdasági   életében   meghatározó   szerepet   játszó   vállalatok   nem rendelkeztek   megfelelő   képviselettel   az   akkor   működő   Érdekegyeztető   Tanácsban.   A   STRATOSZ   megalakulásának   társadalmi   körülményei   miatt   országos hatáskörű szövetségként jött létre.     A    Szövetség    számos    kisebb    vállalat    mellett    szervezetébe    tömörítve    a    legnagyobb    magyar    vállalatokat, gyakorlatilag az infrastruktúrát képviselő egyik legerősebb munkaadói szövetség lett. A   Szövetség   korán   megkezdte   nemzetközi   kapcsolatainak   kiépítését,   mindenekelőtt   a   CEEP-vel,   a   közszolgáltató   vállalatok   európai   szintű,   nemzetközi szövetségével, amelynek hamarosan tagja lett, megelőzve ezzel minden jelölt ország munkaadói szövetséget. Ez az együttműködés immáron 18 éve tart és a STRATOSZ komoly hangsúlyt fektet a nemzetközi tevékenységének kiterjesztésére. A   STRATOSZ   életében   jelentős   változást   hozott   az   1999-es   év,   amikor   a   kormány   átalakította   az   Érdekegyeztető   Tanácsot,   létrehozta   az   Országos Munkaügyi   Tanácsot,   amelynek   teljes   jogú   tagjává   vált   a   STRATOSZ.   A   STRATOSZ   aktív   kezdeményezései   és   jelentős   potenciálja   által   hamarosan elismert   tényező   lett   az   OMT-ben.   A   STRATOSZ   az   érdekegyeztetés   teljes   jogú   tagjává   válása   óta   rendszeresen   részt   vesz   és   sok   tekintetben kezdeményező szerepet vállal nem csak a munkaadói oldal, hanem a szakbizottságok munkájában is. 1999-ben   a   STRATOSZ   Közgyűlése   új,   modern   Alapszabályt   fogadott   el   és   új   alapokra   helyezte   a   szervezet   belső   működési   rendjét   is,   melynek   lényege az érdekegyeztetés mellett a tagvállalatok munkájának közvetlen, aktív támogatása. A   STRATOSZ   jelenleg   tagja   a   Nemzeti   Gazdasági   és   Társadalmi   Tanácsnak,   valamint   a   Nemzeti   ILO   Tanácsnak   is.   Így   megkerülhetetlen   tényezője   lett   a magyar nemzeti társadalmi párbeszédnek. A STRATOSZ, az ország legfiatalabb, de tagvállalatinak jelentősége és gazdasági súlya alapján egyik legjelentősebb munkaadói szövetsége. A STRATOSZ VÍZIÓJA, KÜLDETÉSE, TÖREKVÉSEI A   STRATOSZ   meggyőződéssel   vallja,   hogy   a   szövetségbe   tömörült   közszolgáltató   vállalatok   és   intézmények   szervezett   együttműködéssel   olyan erőt képviselnek, mely országos szintű döntések esetén megkerülhetetlen tényezője a magyar gazdaságnak. A    STRATOSZ    megtisztelő    küldetésének    tartja,    hogy    magas    színvonalon    irányítsa,    szervezze    a    közszolgáltatásban    működő,    vállalatok    és intézmények hazai és nemzetközi érdekegyeztető, érdekvédő tevékenységét. A STRATOSZ arra törekszik, hogy aktív, kezdeményező szerepet töltsön be a hazai és a nemzetközi Társadalmi Párbeszéd fórumaiban. A STRATOSZ arra törekszik, hogy összekötő kapocs legyen a tagvállalatai, a kormányzati és a munkavállalói szervezetek között.
· · · ·
“Versenyképes közszolgálat”
STRATOSZ Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége