STRATÉGIAI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE   1066 Budapest, Teréz krt. 38.   +36 1 438 0836   stratosz@stratosz.hu   http://www.stratosz.hu
HAZAI TEVÉKENYSÉG KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁSOK KONZULTÁCIÓS FÓRUMA (KVKF) Új testülettel bővül a nemzeti szintű munkaügyi kapcsolatok rendszere 2018. február 12. 12:34 A   köztulajdonban   működő   közszolgáltatásokat   közvetlenül   érintő   gazdasági   tárgyú döntések   előkészítésében   közreműködő   háromoldalú   konzultatív,   véleményező   és javaslattevő       fórumot       alapított       16       szervezet       (szakmai       szövetségek, érdekképviseletek,    minisztériumok).    A    Közszolgáltató    Vállalkozások    Konzultációs Fórumát    (KVKF)    létrehozó    együttműködési    megállapodást    2018.    február    12-én, Budapesten írták alá. A   KVKF   szervezeti   keretet   biztosít   a   köztulajdonban   működő,   közszolgáltatást   végző vállalatok   országos   és   ágazati   munkaadói   és   munkavállalói   szereplőinek,   valamint   a kormánynak,   hogy   rendszeres   egyeztetéseket   folytassanak   a   munkabéke   megőrzése érdekében.   Létrehozásának   elvi   alapja   a   közszolgáltatások   minőségi   fenntartása,   a köztulajdon     védelme.     A     partnerek     közös     tevékenysége     hozzájárulhat     a nemzetgazdaság versenyképességének erősödéséhez. A   KVKF   célja   a   köztulajdonban   működő   közszolgáltatások   munkavállalói,   munkáltatói   érdekképviseleteinek   és   a   kormány   szándékainak   egyeztetése, megállapodások   előkészítése,   információk   cseréje   és   szabályozási   javaslatok   megtárgyalása.   A   fórum   az   aláírással   elfogadott   ügyrendje   értelmében évente    legalább    két    testületi    ülésen    tart    konzultációt,    véleményt    nyilvánít    és ajánlásokat    fogadhat    el    egyebek    mellett    a    tagjait    érintő    foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci      és      a      jövedelmek      alakulásával      összefüggő      szabályozási koncepciókról,   a   munkajogi,   szakképzési,   munkavédelmi   és   munkaügyi   ellenőrzési jogszabályok   tervezeteiről,   a   munkaügyi   kapcsolatok   rendszeréről.   Tevékenysége   a Versenyszféra   és   a   Kormány   Állandó   Konzultációs   Fóruma   és   a   Nemzeti   Gazdasági és Társadalmi Tanács feladat- és hatáskörét nem érinti. Az   együttműködési   megállapodást   a   munkavállalói   oldal   képviseletében   az   Egyesült Villamosenergia-ipari      Dolgozók      Szakszervezetei      Szövetsége,      a      Független Szakszervezetek   Demokratikus   Ligája,   a   Közlekedési   Munkástanácsok   Szövetsége,   a Közúti   Közlekedési   Szakszervezet,   a   Magyar   Szakszervezeti   Szövetség,   a   Mérnökök és   Technikusok   Szabad   Szakszervezete,   a   Munkástanácsok   Országos   Szövetsége,   a Postás   Szakszervezet,   a   Postások   Független   Érdekvédelmi   Szövetsége,   a   Vasutasok Szakszervezete,    a    VDSzSz    Szolidaritás,    a    Vízügyi    Közszolgáltatási    Dolgozók Szakszervezeti     Szövetsége     és     a     Vízügyi     Szakszervezetek     Országos     Ágazati Szövetsége;    a    munkaadói    oldalról    a    Stratégiai    és    Közszolgáltató    Társaságok Országos   Szövetsége;   kormányzati   részről   pedig   a   Nemzetgazdasági   Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetői, delegáltjai írták alá. Fónagy   János   parlamenti   államtitkár   elmondta:   „A   fórum   életre   hívása   az   elmúlt   másfél-két   évben   már   bevált   gyakorlatot   ültet   át   formális   keretek közé.   A   felek   között   az   elmúlt   időszakban   kialakult   sikeres   együttműködés   így   szervezetten,   de   a   túlszabályozottságtól   mentesen   folytatható   az állami vállalatoknál dolgozó munkavállalók és a közszolgáltatások igénybevevői érdekében.” Forrás: (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)
“Versenyképes közszolgálat”
STRATOSZ Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége
KÖZSZOLGÁLTATÓ VÁLLALKOZÁSOK KONZULTÁCIÓS FÓRUMA (KVKF)